Monthly Archives: Tháng Chín 2021

RES HỒ CHÍ MINH TUYỂN DỤNG ONLINE VỊ TRÍ TUYỂN SINH VÀ CHĂM SÓC HỌC VIÊN – VIỆC TỐT LƯƠNG CAO

NOTE: Để phục vụ việc phỏng vấn online được thuận lợi, các ứng viên vui lòng cài đặt phần mềm Zoom (không cần mua bản quyền) tại đây. Tập đoàn Giáo Dục RES/Hệ thống trường Anh Ngữ RES với 40 chi nhánh, 16 tỉnh thành phố trên toàn quốc, đang ngày càng lớn mạnh, phấn đấu trở thành […]

RES HÀ NỘI TUYỂN DỤNG ONLINE VỊ TRÍ TUYỂN SINH VÀ CHĂM SÓC HỌC VIÊN – VIỆC TỐT LƯƠNG CAO

NOTE: Để phục vụ việc phỏng vấn online được thuận lợi, các ứng viên vui lòng cài đặt phần mềm Zoom (không cần mua bản quyền) tại đây. Tập đoàn Giáo Dục RES/Hệ thống trường Anh Ngữ RES với 40 chi nhánh, 16 tỉnh thành phố trên toàn quốc, đang ngày càng lớn mạnh, phấn đấu trở thành […]

.
.
.
.