Monthly Archives: Tháng Một 2023

[BẮC GIANG] RES TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ TƯ VẤN KHÓA HỌC – KẾ TOÁN – TÀI LIỆU – GIÁO VIÊN – TRỢ GIẢNG NĂM 2023

1. TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Fulltime/Parttime/Thực tập sinh) Mô tả công việc: Tư vấn tuyển sinh qua điện thoại/trực tiếp với phụ huynh và học viên về khóa học Chăm sóc học viên, điểm danh lớp học, thông báo điểm và tình hình học viên tới phụ huynh các lớp học online/offline […]

[ĐÀ NẴNG] RES TUYỂN DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC NĂM 2023

TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Fulltime/Parttime) Mô tả công việc: Tư vấn tuyển sinh qua điện thoại/trực tiếp với phụ huynh và học viên về khóa học Chăm sóc học viên, điểm danh lớp học, thông báo điểm và tình hình học viên tới phụ huynh các lớp học online/offline Tổ chức và […]

[VINH] RES TUYỂN DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC NĂM 2023

TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Fulltime/Parttime) Mô tả công việc: Tư vấn tuyển sinh qua điện thoại/trực tiếp với phụ huynh và học viên về khóa học Chăm sóc học viên, điểm danh lớp học, thông báo điểm và tình hình học viên tới phụ huynh các lớp học online/offline Tổ chức và […]

[QUẢNG NINH] RES TUYỂN DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC NĂM 2023

TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Fulltime/Parttime) Mô tả công việc: Tư vấn tuyển sinh qua điện thoại/trực tiếp với phụ huynh và học viên về khóa học Chăm sóc học viên, điểm danh lớp học, thông báo điểm và tình hình học viên tới phụ huynh các lớp học online/offline Tổ chức và […]

[HẢI PHÒNG] RES TUYỂN DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC NĂM 2023

TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Fulltime/Parttime) Mô tả công việc: Tư vấn tuyển sinh qua điện thoại/trực tiếp với phụ huynh và học viên về khóa học Chăm sóc học viên, điểm danh lớp học, thông báo điểm và tình hình học viên tới phụ huynh các lớp học online/offline Tổ chức và […]

[HCM] RES TUYỂN DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC – KẾ TOÁN NĂM 2023

1. TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Fulltime/Parttime) Mô tả công việc: Tư vấn tuyển sinh qua điện thoại/trực tiếp với phụ huynh và học viên về khóa học Chăm sóc học viên, điểm danh lớp học, thông báo điểm và tình hình học viên tới phụ huynh các lớp học online/offline Tổ chức […]

[HÀ NỘI] RES TUYỂN DỤNG TƯ VẤN KHÓA HỌC – KẾ TOÁN – TRỢ GIẢNG – GIÁO VIÊN NĂM 2023

1. TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Fulltime/Parttime/Thực tập sinh) Mô tả công việc: Tư vấn tuyển sinh qua điện thoại/trực tiếp với phụ huynh và học viên về khóa học Chăm sóc học viên, điểm danh lớp học, thông báo điểm và tình hình học viên tới phụ huynh các lớp học online/offline […]

.
.
.
.